Ledningsarbejde i Søgade

November 2016.
Ledningsarbejdet er afsluttet - og der er fri passage til Kulturhuset.
Den 22. august 2016
Tilkørsel til Kulturhuset foregår nu fra Jyllandsgade via den offentlige p-plads.
Den 8. august 2016
Ringsted Forsyning udskifter installationer i jorden i 2016 i Søgade.
Det er forventeligt, at det vil påvirke indkørslen til Kulturhuset i løbet af efteråret.
Pt. foregår tilkørsel til Kulturhuset fra Torvet.
Når indkørslen lukkes - vil tilgang til Kulturhuset foregår fra Jyllandsgade og via den offentlige parkerings plads. Der arbejdes pt. på en passage til Kulturhuset.
I denne periode er det ikke muligt at benytte Kulturhusets p-pladser.
Der er 2 timers parkering på den offentlige p-plads ved Kulturhuset.
Der er langtidsparkering ved Mindelunden "Bananen" - p-pladserne mod Mindelunden.
Det er også muligt at benytte sidevejene omkring Hækkerupsvej.
Tjek hjemmesiden www.ringsted.dk/ p-pladser i Ringsted By
https://ringsted.dk/sites/default/files/borger/natur_miljoe_trafik/p-pla...