Lokaletildeling sæson 2017-18

Sæson 2017-18 nærmer sig og der skal derfor foretages en ny lokaletildeling.
Den kommende sæson strækker sig fra den 1. august 2017 til og med den 31. juli 2018.
Jeres aktivitet i huset bliver ikke automatisk videreført til den nye sæson, så kom derfor med ønsker senest den 15. maj 2017.
Vi har brug for følgende:
Foreningen/brugergruppens navn
Antal aktive medlemmer
Ugedag eller dato for aktiviteten
Tidshorisont for aktiviteten?
Dato for opstart og afslutning af aktiviteten.
Aktivitetens art.
Send mail til gml@ringsted.dk
Eller
Kontakt kontoret på tlf. 5762 7060